سه شنبه , مرداد ۲ ۱۴۰۳

یادگیری ماشین

ماشین‌هایی که می‌توانند یاد بگیرند به عنوان بخشی از اکوسیستم اینترنت اشیا محسوب می‌شوند. بنابراین آشنایی با الگوریتم‌های یادگیری ماشین و روش‌های بهبود نتایج یادگیری در توسعه اکوسیستم موثر خواهد بود.

پیدا نشد

پوزش می طلبیم، ولی برگی که درخواست کرده اید پیدا نشد. شاید اگر دنبال آن بگردید پیدا شود.