سه شنبه , مرداد ۲ ۱۴۰۳

رباتیکز

سالیان متمادی هست که ربات‌ها را در کاربردهای مختلفی به کار می‌گیرند. رباتیکز ترکیبی از حوزه‌های مکانیک، برق ، الکترونیک و کامپیوتر است که در آن سعی می‌شود تا از ربات‌ها برای کاهش نیروی انسانی و بهبود عملکرد استفاده شود. ربات‌ها می‌توانند کارهای بسیار پیچیده را به آسانی انجام دهندو احتمال مخاطرات برای کارگران نیز کاهش می‌یابد.

پیدا نشد

پوزش می طلبیم، ولی برگی که درخواست کرده اید پیدا نشد. شاید اگر دنبال آن بگردید پیدا شود.